​Ordensregler på Thorsminde Camping

​På Thorsminde Camping ønsker vi at være stedet, hvor der er plads til forskelligheder blandt campisterne. Det betyder dog også, at der er få enkle regler, så det bliver et dejligt sted for alle.

Ophold på pladsen

​Lejrcheferne har ansvaret for ro og orden på pladsen, og vi er til rådighed, hvis der opstår problemer. Lejrchefernes anvisninger skal altid følges. Vi beder dig vise hensyn til de andre campister på pladsen, og der skal være ro i tidsrummet kl. 23-07. Under opholdet skal kørsel på pladsen indskrænkes til det mest nødvendige, og det skal altid foregå i skridttempo (under 15 km i timen).

Der må kun være en bil per enhed på pladsen, ellers henvises der til parkeringspladsen foran bommen.

Kun almindelige telte og fortelte til campingvogne må benyttes. Telthuse med faste vægge, vinduer og døre er ikke tilladt. Campingvogne skal være mobile og i god stand efter lejrchefens vurdering. Det er tilladt at sætte mobile læsejl op og et bagagetelt/opbevaringstelt på ca. 3 m2. Graves der på den tildelte plads, så skal den efterlades jævnet, når man ikke ønsker pladsen længere.

Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen.

Handel på pladsen tillades kun, hvis lejrcheferne accepterer det.

Fællesfaciliteter som toiletter, vaskerum, fiskerenseplads, køkken og lignende skal efterlades rene og ryddelige.

De på pladsen opstillede affaldsbeholdere skal altid benyttes.

Bilvask må kun finde sted på bilvaskepladsen.

Brand- og afstandsregler

Sikkerhedsafstanden mellem campingenhederne skal være mindst være 3 meter i henhold til campingreglementets brandværnsforanstaltninger. Campingvognen skal placeres således, at naboers opbygningsmuligheder ikke forringes. Campingvogn/fortelt/læskærme skal holde en afstand på mindst 1,5 meter fra skelsten/pæl.

Leg og boldspil

Campingpladsen har egne legepladser. Hjælp dine børn med at finde de steder, hvor der må leges eller spilles med bold. Boldspil må ikke finde sted mellem campingvognene og telte, så det bliver til gene for naboer.

Hunde

Hunde er velkomne på pladsen, men de skal føres i kort line. De må ikke støje unødigt, og luftning skal finde sted uden for pladsens område eller et nærmere anvist sted. Der er hundepark på sportspladsen ved siden af campingpladsen. Hav altid en pose med til at samle efterladenskaber op fra hunden.

Afrejse

Du skal meddele lejrchefen dit afrejsetidspunkt i så god tid som muligt, især i perioder med kø. Med mindre andet er aftalt med lejrchefen, så skal din plads eller din hytte være ryddet og rengjort senest kl. 11 af hensyn til nyankomne gæster.

Ansvar

Lejrcheferne påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. De fleste campinggæster er naturligvis hensynsfulde i deres optræden. Sanktioner mod de få, der ikke overholder pladsens reglement, kan være en bortvisning fra pladsen.

Natur og miljø

Vi beder dig vise hensyn og værne om både natur og miljø – begge dele er afhængige af din beskyttelse. Bemærk, der er et fredet fugleområde ved fjorden i dele af campingåret – se skiltning ved fjorden.

Sæsonpladser

For campinggæster, der med campingpladsen har indgået aftale om leje af sæsonplads, gælder mere udførlige regler for campingvognens mobilitet, enhedspladsens indretning og pladsregistrering hos receptionen på pladsen. 

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Thorsminde Camping v/Dorthe og Kim

Klitrosevej 4, 6990 Ulfborg

Klik her for rutevejledning

CVR: 36928298

Se pladskort